FJFISeminář se uskuteční na Katedře fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze v ulici Břehová 7, Praha 1.

  

 

Doprava
• do Prahy na www.idos.cz
• v Praze na www.dpp.cz (zastávka Právnická fakulta)

 

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČVUT V PRAZE (FJFI)

Byla založena v rámci československého jaderného programu v roce 1955. Postupně rozšířila svou působnost na široké spektrum matematických, fyzikálních a chemických oborů.

Poskytuje vysokoškolské vzdělání tradičně vysoké úrovně s hlubokým matematicko-fyzikálním základem a individuálním přístupem k jednotlivým studentům. Fakulta je řešena bezbariérově a díky svému technickému vybavení umožňuje studium i zrakově postiženým.

Studenti se aktivně podílejí na práci kateder a vědeckých týmů, naučí se nejméně dva světové jazyky, důvěrně se sžijí s výpočetní technikou a rychle se orientují v mezioborové problematice. Řada z nich absolvuje studijní pobyty na zahraničních univerzitách. Z fakulty odcházejí všestranně připraveni a v praxi jsou velmi úspěšní.

 

 

Organizátoři

Seminář odborně garantují

Prof. Dr. Boris Tomášik
prof.Tomasik 
Doc. Mgr. Jaroslav Bielčik, PhD.
jaro.jpg 

RNDr. Petr Trávníček, Ph.D.

Ing. Miroslav Myška, Ph.D.

 

Hlavní organizátoři 
 
Monika Robotková
 
Natália Majerová

 

Asistenti cvičení: 
 
 
 
Další organizátoři