Místo konání  - ONLINE

 

Tradičně bývá:

FJFISeminář se uskuteční na Katedře fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze v ulici Břehová 7, Praha 1.

  

 

Doprava
• do Prahy na www.idos.cz
• v Praze na www.dpp.cz (zastávka Právnická fakulta)

 

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČVUT V PRAZE (FJFI)

Byla založena v rámci československého jaderného programu v roce 1955. Postupně rozšířila svou působnost na široké spektrum matematických, fyzikálních a chemických oborů.

Poskytuje vysokoškolské vzdělání tradičně vysoké úrovně s hlubokým matematicko-fyzikálním základem a individuálním přístupem k jednotlivým studentům. Fakulta je řešena bezbariérově a díky svému technickému vybavení umožňuje studium i zrakově postiženým.

Studenti se aktivně podílejí na práci kateder a vědeckých týmů, naučí se nejméně dva světové jazyky, důvěrně se sžijí s výpočetní technikou a rychle se orientují v mezioborové problematice. Řada z nich absolvuje studijní pobyty na zahraničních univerzitách. Z fakulty odcházejí všestranně připraveni a v praxi jsou velmi úspěšní.