Program

Téma: "Jaderný modifikační faktor RAA na ALICI"

Datum: 13.3.2015

Tento program je pouze předběžný.

  • 9:30-9:45 - přivítání
  • 9:45-10:50 - přednáška (45+5) - Kvark-gluonové plazma - Doc. Boris Tomášik, FJFI ČVUT v Praze
  • 10:50-11:20 - přestávka, volná diskuse (o FJFI, CERNu, ...)
  • 11:20-12:10 - přednáška (45+5) - Experiment ALICE - RnDr. Jozef Ferencei, CSc., ÚJF AVČR
  • 12:10-13:30 - přestávka na oběd
  • 13:00-13:30 - exkurze do detektorové laboratoře
  • 13:30-15:30 - praktické cvičení
  • 15:30-16:00 - přestávka, volná diskuse
  • 16:00-17:00 - videokonference s CERN
  • 17:00-17:15 - závěr, rozloučení