Program  

8. 3. 2024
Staň se na den částicovým fyzikem

Hlavní program v CZ/SK jazyce:

 

 •  9:15-9:50   - registrace
   
 •  9:50-10:00 - přivítání
        
 • 10:00-11:00 - přednáška: Částicová a astročásticová fyzika
                                           Ing. Alena Bakalová   
 • 11:00-11:15 - přestávka

 • 11:15-12:15 - přednáška: Observatoř Pierre Auger

                                           Ing. Jakub Vícha, Ph.D.

    
 • 12:15-13:00 - oběd
     
 • 13:00-15:30 - praktické cvičení: Analýza dat z observatoře Pierre Auger
                       
    
 • 15:30-16:00 - přestávka
      
 • 16:00-17:00 - videokonference s observatoří Pierre Auger

 

Přednášející:

Ing. Jakub Vícha, Ph.D. 

Jakub Vícha se zabývá studiem nejenergetičtějších částic přilétajících z vesmíru. Primární kosmické záření (nabité částice) o ultra-vysokých energiích (10 na (18 až 20) eV) interaguje vysoko v atmosféře a vytváří rozsáhlé spršky sekundárních částic. Takovéto spršky zkoumá pomocí dat největšího současného experimentu na světě - Observatoře Pierra Augera. Dále je vedoucím české účasti na mezinárodním experimentu SWGO a členem Cherenkov Telescope Array Observatory. Oba tyto projekty budou zkoumat fotony o energiích 10 na (10 až 14) eV.

 

Ing. Alena Bakalová

Alena Bakalová je studentkou doktorského programu na FJFI ČVUT. Již od bakalářského studia se zabývá výzkumem kosmického záření ultra vysokých energií na Observatoři Pierra Augera. Věnuje se převážně simulacím šíření kosmického záření vesmírem, kde tyto částice interagují s fotonovými pozadími a jejich trajektorie jsou ovlivněny magnetickými poli nejen naší Galaxie. V roce 2019 se připojila k projektu SWGO, budoucí observatoři vysokoenergetických fotonů, kde se podílí na přípravě tohoto plánovaného experimentu.