Soutěž 2015

V rámci akce Masterclasses na FJFI ČVUT v Praze jsou studenti na konci programu vyzváni, aby se zúčastnili soutěže o nejlepší esej. Esej by měla být o vlastní účasti na Masterclasses, zážitcích a poznatcích. Příchozí eseje budou pak vyhodnocené a ocenění dostanou hodnotné ceny.

Pro rok 2015 byly oceněny následující eseje: