Program

 

Datum: 10.2. 2017 - Pro studentky středních škol (ATLAS Higgs)

při příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě (o den dříve, abyste si mohly svůj den pořádně užít jako novopečené vědkyně)

 

Téma:

"Hledání Higgsova bosonu z rozpadu Z0 na experimentu ATLAS na LHC"

 • 8:30-9:30 - registrace
 • 9:30-9:45 - přivítání
 • 9:45-10:50 - přednáška (45+5) - Olga Rusňáková: Částicová fyzika na experimentu ATLAS (místnost B103)
 • 10:50-11:20 - přestávka, volná diskuse (o FJFI, CERNu, ...)
 • 11:20-12:10 - přednáška (45+5) - Mária Marčišovská: Experiment ATLAS na urychlovači LHC v CERN (místnost B103)
 • 12:10-13:30 - přestávka na oběd
 • 13:00-13:30 - exkurze do detektorové laboratoře
 • 13:30-15:30 - praktické cvičení (ATLAS - Hledání Higgsova bosonu - místnost B9)
 • 15:30-16:00 - přestávka, volná diskuse
 • 16:00-17:00 - videokonference s CERN (ATLAS - místnost B103)
 • 17:00-17:15 - závěr, rozloučení