Hands on Particle Physics

8th International Particle Physics Masterclasses

Seminář pro studenty středních škol se uskuteční v Praze na Katedře fyziky Fakulty Jaderné a Fyzikálně Inženýrské. Projekt organizuje Mezinárodní skupina pro popularizaci částicové fyziky IPPOG a Evropská fyzikální společnost EPS.

 


Datum konání akce 7. března 2012

 

Účastníci semináře analyzují reálná data z experimentu ALICE na urychlovači LHC v CERNu a tak odhalují podstatu a vlastnosti struktuty hmoty. Seznámí se s hlavními myšlenkami kvantové mechaniky a modely popisující mikrosvět.

Dopoledne probíhají přednášky z částicové fyziky. Po praktickém cvičení se prostřednictvím videokonferenční technologie VIDYO odevzdávají výsledky ze všech zúčastněných partnerských institucí do CERNu s možností vzájemné diskuze.

 

 

 

 

Naposledy aktualizováno: 13-03-2012