Program  

25. 3. 2022
Staň se na den částicovým fyzikem

Hlavní program v CZ/SK jazyce:

 

 •  9:15-9:50   - registrace
   
 •  9:50-10:00 - přivítání
        
 • 10:00-11:00 - přednáška: Standardní model elementárních částic, 
                                           RNDr. Karel Šafařík, CSc.
     
 • 11:00-12:00 - přednáška: Experimentální aspekty částicové fyziky,
                                           doc. RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D.
    
 • 12:00-13:00 - oběd
     
 • 13:00-15:30 - praktické cvičení:
                         Hledání Higgsova bosonu v datech z experimentu ATLAS
                         Hledání podivných částic v datech z experimentu ALICE
   
 • 15:30-15:40 - vyhodnocení soutěže, společné foto, rozloučení        
 • 15:40-16:00 - přestávka
      
 • 16:00-17:00 - videokonference s CERN (ATLAS / ALICE)

 

Přednášející:

Doc. RNDr. Jana Bielčíková, Ph.D. se zabývá experimenty se srážkami těžkých iontů a je členkou experimentů ALICE a STAR. V experimentu STAR je předsedkyní Rady kolaborace. Vede Oddělení jaderné spektroskopie v Ústavu jaderné fyziky AVČR a působí rovněž na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Vystudovala MFF UK v Praze a v minulosti působila na univerzitách v Heidelbergu a Yale.

 

RNDr. Karel Šafařík, CSc. je vědeckým pracovníkem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Jeho výzkum je převažně spojen s experimentem ALICE, který se specializuje na zkoumání horké hmoty vzniklé při srážení těžkých atomových jader na urychlovači LHC v CERNu. Karel je jedním ze zakladatelů tohoto experimentu a dlouhá léta se podílel na jeho organizaci jako koordinátor fyzikálního výzkumu. Vystudoval teoretickou fyziku v Bratislavě a působil v Dubně, Paříži a v nejdéle ve svojí kariéře právě v CERNu.