Program  

23. 2. 2024
Staň se na den částicovým fyzikem

Hlavní program v CZ/SK jazyce:

 

 •  9:15-9:50   - registrace
   
 •  9:50-10:00 - přivítání (místnost B103)
        
 • 10:00-11:00 - přednáška: Úžasný svět částic
                                       Ing. Marek Matas, Ph.D.

  

 • 11:00-11:15 - přestávka
 • 11:15-12:15 - přednáška: Accelerators and detectors in particle physics:
                                           "what we have today and what we plan for tomorrow"
                                       prof. Jesus Guillermo Contreras, Ph.D.
    
 • 12:15-13:00 - oběd
     
 • 13:00-15:30 - praktické cvičení:
                         Hledání podivných částic na experimentu ALICE na LHC
                         Ing. Sára Haidlová, Ing. David Grund
                            
 • 15:30-16:00 - přestávka
      
 • 16:00-17:00 - videokonference s CERN
                        (místnost T201)

 

Přednášející / cvičící:

Prof. Guillermo Contreras vede na katedře fyziky FJFI ČVUT experimentální skupinu ALICE a je garantem doktorského programu jaderné inženýrství. Odborně se zabývá studiem fotoprodukce částic v ultraperiferních  jádro-jaderných srážkách. Na fakultě přednáší o principech detekce částic. Je úspěšným školitelem, např. jeho student Ing. Roman Lavička Ph.D. získal v roce 2021 cenu Wernera von Siemense za nejlepší disertační práci.     

Dr. Marek Matas je nadšeným fyzikem, který zkoumá taje kvantové mechaniky, astrofyziky a temné hmoty. Jeho práce se zabývá sestavováním numerických modelů ke studiu částic v obrovských urychlovačích, jako je Velký hadronový urychlovač v CERNu. Marek sdílí své objevy prostřednictvím poutavých přednášek jak na mezinárodních konferencích, tak i ve veřejném prostoru a online.

Jeho kreativita sahá za hranice akademické sféry - vyvíjí aplikace pro částicovou fyziku, vytváří inovativní karetní hry a hraje v jazzových kapelách. Připojte se k Markově fascinující cestě vesmírem v jeho inspirativní přednášce, kde odhaluje vzrušující hranice částicové fyziky a vědy vůbec.

Ing. Sára Haidlová je doktorandkou v oboru Jaderné inženýrství. V rámci svého studia se věnuje studiu kvark-gluonového plazmatu na experimentu ALICE, ultra-periferním srážkám těžkých jader a fotoprodukci vektorových mezonů. Analýzou dat z fotoprodukce mezonů zkoumá nové jevy, které mohou pomoci při zkoumání struktury jader. Mimo jiné se podílí na vývoji softwaru pro kontrolu kvality dat na detektoru Muon Forward Tracker, který slouží k detekci dopředných mionů v experimentu ALICE.

Ing. David Grund je doktorandem na Jaderce v oboru Jaderné inženýrství. Věnuje se analýze dat z ultra-periferních srážek měřených na experimentu ALICE v CERNu, kde zkoumá vlastnosti a strukturu těžce interagující hmoty pomocí procesů indukovaných fotony. Kromě několika týdnů směn v řídící místnosti experimentu ALICE strávil pár měsíců také na stážích na univerzitách v Americe a v Norsku. Na experimentu provádí kontrolu kvality dat naměřených detektorem Muon Forward Tracker, který detekuje miony vzniklé při srážkách částic. Ve volném čase rád cestuje, jezdí na kole nebo se věnuje genealogii a sběratelství.